Firma P.Z. Mark-Pol powstała w 1990 roku. Tworzą ją trzy intensywnie rozwijające się działy: Tapety, Recykling i Podłoża dla koni.

 

Osiągamy wyniki dzięki jakości oferowanych produktów i usług, dbamy o to aby nasi partnerzy krajowi i zagraniczni byli zadowoleni ze współpracy z naszą firmą. To ich preferencje i uwagi są dla nas najwyższą wartością i źródłem cennej wiedzy, dzięki której wciąż się rozwijamy.

Dynamiczny i kreatywny zespól pracowników, wraz z właścicielami firmy jest w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Przez wysoki poziom jakości chcemy uzyskać pełną akceptację klientów oraz osiągnąć trwałą pozycję na rynku.

Naszą misją jest konsekwentne realizowanie celów, które sobie założyliśmy. Należą do nich:

- terminowość dostaw i fachowość obsługi,

- ciągłe doskonalenie jakości naszej pracy, systemu zarządzania zgodnego z normami,

- powiększanie oferty naszych produktów,

- zaangażowanie we właściwe wykonywanie swojej pracy,

- podwyższanie naszej wiedzy i umiejętności,

- utrzymanie w firmie porządku i dyscypliny,

- spełnianie wymagań prawnych i środowiskowych,

- ograniczanie zużycia zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców,

- właściwe gospodarowanie gospodarką wodno

- ściekową i energetyczna,

- gospodarowanie odpadami i emisjami poprzez kontrolę emisji i minimalizację odpadów poprodukcyjnych,

 

Odpowiedzialność za realizację tych działań ponoszą wszyscy pracownicy firmy zgodnie z zakresem swoich obowiązków, uprawnień i kompetencji.

 

Certyfikat systemu jakości ISO

 

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów krajowych i zagranicznych, w 2005 roku dokonaliśmy certyfikacji naszej działalności. Firma pracuje w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001 oraz środowiskowy 14001:2005. Chcemy, aby znak firmowy kojarzył się naszym Klientom z zaufaniem i profesjonalizmem. Pragniemy, aby prowadzona przez nas polityka, wyznaczone cele oraz system zarządzania gwarantował jak najwyższą jakość usług, dbamy o to w każdym momencie procesu produkcyjnego. Kontrola przebiega na każdym jego etapie, począwszy od zapytania ofertowego poprzez planowanie i realizację zleceń.

 

Zaangażowanie ze strony właścicieli oraz wszystkich pracowników umożliwia ciągłą weryfikację systemu.